Povratak

Trening provode stručnjaci s višegodišnjim iskustvom iz agencije Komunikacijski laboratorij i Ewald & Rössing.

Komunikacijski laboratorij

Komunikacijski laboratorij je neovisna hrvatska agencija za integrirane komunikacije osnovana 2004. godine. Uz usluge iz područja odnosa s javnošću, event managementa i digitalnog marketinga, agencija nudi i uslugu upravljanja kriznim situacijama te je ekskluzivni partner za provođenje treninga Crisis Simulation za regiju.

EWALD & RÖSSING

Ewald & Rössing je njemačka agencija za odnose s javnošću i odnose s medijima osnovana 1997. godine. Specijalizirani su u područjima krizne komunikacije, prevencije krize, parničnog PR-a, korporativnih komunikacija i odnosa s medijima. U sklopu usluga vezanih za prevenciju krize razvili su online platformu za simulaciju krizne situacije kroz koju se provodi trening Crisis Simulation.

Danijela Čavlović
Kristina Gotovac
Tomislav Grdić
Martina Hećimović
Ivan Klarić
Renata Krajačić
Ines Madunić
Bojana Mandić
Ana Škiljić Ravenšćak
Manuela Šola
David Peter – Gumbel
Torsten Rössing