Povratak

Program provode stručnjaci s višegodišnjim iskustvom iz agencije Komunikacijski laboratorij, u suradnji s partnerima iz kompanije Conducttr.

Komunikacijski laboratorij

Komunikacijski laboratorij je nezavisna hrvatska agencija za integrirane komunikacije osnovana 2004. godine. Uz usluge iz područja odnosa s javnošću, event managementa i digitalnog marketinga, agencija nudi i uslugu upravljanja kriznim komunikacijama te je ekskluzivni partner za provođenje treninga Crisis Simulation za regiju.

CONDUCTTR

Conducttr je njemačka kompanija i vodeći pružatelj inovativnih tehnologija za simulaciju krize. Njihova platforma za simulaciju krize pomaže pojedincima i organizacijama da se praktično pripreme za krize i posebne situacije.

Danijela Čavlović
Kristina Gotovac
Tomislav Grdić
Martina Hećimović
Ivan Klarić
Renata Krajačić
Ines Madunić
Bojana Mandić
Ana Škiljić Ravenšćak
Manuela Šola
David Peter – Gumbel