Povratak

Zašto trening krizne simulacije?

Krize su sastavni dio životnog vijeka svakog poduzeća, institucije ili pojedinca i zato  nije upitno hoće li se kriza dogoditi, nego kada će se dogoditi i hoćete li biti spremni za nju.

Kako se stvara osjećaj stvarne situacije u simulaciji?

Scenarij simulacije vrlo je detaljno razrađen, a platforma koja stvara krizu i u kojoj se kriza rješava, ima komunikacijsko sučelje vrlo slično stvarnom. Tako na platformi postoji simulacija weba, e-mailova, društvenih mreža i ostalih komunikacijskih kanala kojima komuniciramo i u stvarnosti.

Kako se kreira scenarij krize?

Detaljan scenarij, osim osnovnog zapleta (krizne situacije), u sebi ima i više sporednih događaja, manje ili više relevantnih za stvarni problem, a može se poistovjetiti sa stvarnom kriznom situacijom. Scenarij ima detaljno razrađene dionike, kao što su mediji, NGO-i, konkurencija, partneri, dioničari i zaposlenici. Svi ti segmenti, uz mnogo dodatnih detalja, čine doživljaj krize stvarnim.

Koliko traje priprema treninga?

Vrijeme potrebno za pripremu simulacije uvelike ovisi o scenariju i angažiranosti klijenta upravo u ovoj fazi. Simulacija i scenarij prilagođavaju se klijentu do mjere do koje je potrebno.

Koliko traje trening?

Simulacija traje oko četiri sata i provodi se u jednom danu.

Kakve krize je moguće kreirati?

U ovoj simulaciji fokus je na komunikacijskom rješavanju krize, upravljanju reputacijom i upravljanju internim javnostima. Postoje dva scenarija – jedan na temu dezinformacija i drugi na temu hakerskog napada. Naravno, klijent može tražiti izradu individualiziranog scenarija na temu koja je njemu važna. U tom slučaju, priprema treninga traje od tri do šest mjeseci.

Može li Crisis Simulation biti dio team buildinga?

Može. Važno je samo izdvojiti dovoljno vremena i osigurati adekvatne uvjete za održavanje simulacije.

Na kojem jeziku se održava trening?

Trening je moguće održati na hrvatskom i engleskom jeziku.

Koliko ljudi može sudjelovati na jednom treningu?

Trening se organizira za minimalno tri sudionika, a maksimalno za 12 sudionika.

U slučaju da sudjeluje više od šest osoba, sudionici se dijele u timove. Jedan tim ne može imati više od šest osoba.