Povratak

ŠTO JE CRISIS SIMULATION?

Crisis Simulation vam pruža jedinstveno iskustvo proživljavanja krize u simuliranom okruženju. Ovaj program vas priprema na krizu prije nego se ona zaista dogodi.

Sastoji se od iskustvenog I edukativnog dijela I ukupno traje 2 dana.

Simulacija se provodi prema detaljno pripremljenom scenariju, uz potporu online softvera. Online softver simulira stvarne komunikacijske situacije koje se događaju u trenutku nastanka i razvoja krize.

Učenje kroz simulaciju daje korisniku osjećaj stvarne situacije i okruženja u kojem se odvija kriza.

Edukativni dio sastoji se od osnovnog treninga o kriznoj komunikaciji te Crisis Thinking workshopa.

Što je Crisis simulation?

Crisis Simulation vam pruža jedinstveno iskustvo proživljavanja krize u simuliranom okruženju. Ovaj program vas priprema na krizu prije nego se ona zaista dogodi.

Sastoji se od iskustvenog I edukativnog dijela i
ukupno traje 2 dana.

Simulacija se provodi prema detaljno pripremljenom scenariju, uz potporu online softvera. Online softver simulira stvarne komunikacijske situacije koje se događaju u trenutku nastanka i razvoja krize.

Učenje kroz simulaciju daje korisniku osjećaj stvarne situacije i okruženja u kojem se odvija kriza.

Edukativni dio sastoji se od osnovnog treninga o kriznoj komunikaciji te Crisis Thinking workshopa.

BLOG