Povratak

ŠTO JE CRISIS SIMULATION?

Crisis Simulation je trening koji pruža jedinstveno iskustvo proživljavanja krize u simuliranom okruženju. Ovaj trening vas priprema na krizu prije nego se ona zaista dogodi.

Simulacija se provodi prema detaljno pripremljenom scenariju, uz potporu online softvera. Online softver simulira stvarne komunikacijske situacije koje se događaju u trenutku nastanka i razvoja krize.

Trening se temelji na učenju kroz simulaciju, dajući korisniku osjećaj stvarne situacije i okruženja u kojem se odvija kriza.

Što je Crisis simulation?

Crisis Simulation je trening koji pruža jedinstveno iskustvo proživljavanja krize u simuliranom okruženju. Ovaj trening vas priprema na krizu prije nego se ona zaista dogodi.

Simulacija se provodi prema detaljno pripremljenom scenariju, uz potporu online softvera. Online softver simulira stvarne komunikacijske situacije koje se događaju u trenutku nastanka i razvoja krize.

Trening se temelji na učenju kroz simulaciju, dajući korisniku osjećaj stvarne situacije i okruženja u kojem se odvija kriza.

BLOG